Astropedia
Advertisement

16 Psycheplanetoida pasa głównego.

Odkrycie, nazwa[]

Planetoidę odkrył w Neapolu w dniu 17 marca 1852 Annibale de Gasparis. Nazwę otrzymała na cześć jednej z nimf greckich – Psyche.

Orbita[]

Orbita 16 Psyche jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki pod kątem 3,09°. Mimośród wynosi 0,1395. Średnia odległość od Słońca wynosi 2,9193 AU, przy czym w peryhelium ma wartość 2,512 AU, zaś w aphelium – 3,3267 AU. Średnia prędkość na orbicie to . Jeden obieg wokół naszej gwiazdy trwa 4 lata, 361 dni i 8 godzin ziemskich.

Inne właściwości[]

  • Psyche ma nieregularny kształt i rozmiary ok. 280×230×190 km;
  • Albedo wynosi 0,12;
  • Jeden obrót wokół własnej osi trwa zaledwie 4 godziny, 11 minut i 16 sekund;
  • Oś obrotu jest nachylona pod kątem 95° do płaszczyzny ekliptyki;
  • Jasność wynosi 5,90;
  • Temperatura powierzchni dochodzi do 10°C, średnio jednak wynosi poniżej -100°C;
  • Gęstość wynosi około Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle 2,7 \frac{g}{cm³}} ;
  • Masa wynosi 1,7×10¹⁹kg.

Pochodzenie[]

Przypuszcza się, że Psyche jest zlepkiem większych ciał, które – po zderzeniu się z jakimś dużym obiektem w bardzo wczesnym okresie istnienia Układu Słonecznego – zostało rozbite, a po pewnym czasie powstałe w ten sposób fragmenty połączyły się pod wpływem sił grawitacji. To musiało stać się bardzo dawno, gdyż nie obserwuje się obecnie ciał na podobnych co Psyche orbitach (a musiałoby tak być po ewentualnym zderzeniu, podczas którego od Psyche oddzieliłyby się większe lub mniejsze fragmenty – planetoida ta wchodziłaby wtedy w skład rodziny planetoid mających podobne elementy orbit). Zatem obiekty takie – jeśli w ogóle istniały – musiały zostać już dawno wytrącone z podobnych do Psyche trajektorii przez oddziaływanie innych asteroid i planet.

Advertisement