Astropedia
Advertisement
2003EL61art

Haumea, Hi'iaka i Namaka – wizja artysty

2003 EL61

Fotografia Haumei (w środku), Hi'iaki (u góry) i Namaki (na dole) wykonana przez teleskop Keck

Naturalne Satelity Haumei , Księżyce Haumei – dwa znane obiekty krążące wokół planety karłowatej Haumea. Nazwane zostały od imion hawajskich bożków w związku z położeniem teleskopu Keck, przy użyciu którego dokonano odkrycia.

Dane o księżycach[]

Hi'iaka (Haumea I)[]

 • odkryty: 2005;
 • średnica: ok. 310 km;
 • masa: ok. 4×10²⁰ kg;
 • półoś wielka: 49500 km ± 400 km;
 • okres obiegu: 49 dni;
 • mimośród: ok. 0,050;
 • nachylenie orbity względem równika planety macierzystej: ok. 234,5°.


Namaka (Haumea II)[]

 • odkryty: 2005;
 • średnica: ok. 170 km;
 • masa: ok. 3×¹⁹ kg;
 • półoś wielka: ok. 39000 km;
 • okres obiegu: prawdopodobnie 35 dni;
 • mimośród: nieznany;
 • nachylenie orbity względem równika planety macierzystej: 39-45° względem Hi'iaki.


Advertisement