Astropedia
Advertisement

Okres orbitalny – okres, jaki ciału orbitującemu wokół innego ciała jest potrzebny na pokonanie drogi wzdłuż orbity i ponowne znalezienie się w danym miejscu. Okresy obiegu planet wokół Słońca można wyliczyć na podstawie trzeciego prawa Keplera.

Rodzaje okresów orbitalnych[]

  • okres syderyczny – okres, w którym ciało wykonuje pełen obieg wzdłuż orbity we Wszechświecie.
  • okres synodyczny – okres, po którym dwa ciała są widoczne z trzeciego w takim układzie, jak na początku tego okresu. Przykładowo miesiąc syderyczny Księżyca trwa od nowiu do nowiu – czyli do czasu, gdy oba ciała znowu ułożą się na niebie tak samo względem siebie.
  • okres smoczy – okres pomiędzy dwoma węzłami wstępującymi danego ciała.
Advertisement