Astropedia
Advertisement

Perycentrum – punkt na orbicie ciała niebieskiego, w którym znajduje się on najbliżej obiektu okrążanego lub okrążającego (częściej przyjmuje się I wersję). Przeciwieństwem perycentrum jest apocentrum.

Dla Słońca i Ziemi istnieją osobne nazwy, odpowiednio – peryhelium i perygeum. Ziemia znajduje się w peryhelium 4 stycznia, analogicznie wtedy Słońce jest w perygeum.

W przypadku ciał poruszających się wokół obiektu po stabilnej orbicie eliptycznej, peryhelium jest przekraczane w regularnych odstępach czasu, zwykle co rok. Ciała poruszające się po orbitach otwartych (parabola, hiperbola) przekraczają peryhelium tylko raz.

Dystans między ciałami będącymi w perycentrum oblicza się następująco:

,

gdzie:

  • – odległość w peryhelium,
  • półoś wielka orbity,
  • – mimośród orbity.

Zobacz też[]

Advertisement