Astropedia
Advertisement

Punkt Wagi lub punkt równonocy jesiennej – jeden z dwóch punktów przecięcia się ekliptyki i równika niebieskiego. Moment, w którym Słońce znajdzie się w tym punkcie, jest uważany za początek jesieni astronomicznej. Z powodu precesji osi Ziemi punkt Wagi porusza się, wykonując pełen obrót wokół ekliptyki w ciągu 26000 lat. Aktualnie punkt znajduje się w gwiazdozbiorze Panny, nazwa powstała, gdy jeszcze znajdował się on w konstelacji Wagi.

Zobacz też[]

Advertisement