ЕНЦИКЛОПЕДІЯ АСТРОНОМІЇ
Advertisement
Включає CC-BY-SA матеріали з Вікіпедії: стаття Мультивсесвіт (автори)


Мультивсесвіт, багатосвіт[1] (мультиверс, англ. multiverse, англ. meta-universe) — гіпотетична множина всіх можливих паралельних всесвітів (включно з тим, де ми знаходимося). Уявлення про структуру такого мультивсесвіту, природу кожного всесвіту, що входить до складу мультивсесвіту, та відносини між цими всесвітами залежать від обраної гіпотези.

У науці[]

Різні гіпотези про існування мультивсесвіту висловлювалися фахівцями з космології та астрономії, фізиками, філософами, фантастами.

Термін «мультивсесвіт» був створений в 1895 році філософом і психологом Вільямом Джеймсом, його популяризував письменник-фантаст Майкл Муркок. Часто використовуються також такі терміни, як «альтернативні всесвіти», «альтернативні реальності», «паралельні всесвіти» або «паралельні світи».

Можливість існування мультивсесвіту породжує різні наукові, філософські і теологічні питання. Ця ідея активно використовується, наприклад, в теорії струн[2]. Припущення про існування мультивсесвіту використовується також в одній з інтерпретацій квантової механіки.

Класифікація Тегмарка[]

Макс Тегмарк виклав припущення, що будь-якому математично несуперечливому набору фізичних законів відповідає незалежний, але реально існуючий всесвіт. Це припущення, хоча й не піддається експериментальній перевірці, привабливе тим, що знімає питання, чому спостережувані фізичні закони і значення фундаментальних фізичних констант саме такі (див. Точно вивірений Всесвіт).

Тегмарк запропонував наступну класифікацію світів, за межами нашого:

Рівень 1: світи за межами нашого космологічного горизонту[]

Рівень 2: світи з іншими фізичними законами[]

Рівень 3: багатосвітова інтерпретація квантової механіки[]

Включає всесвіти що виникають у рамках багатосвітової інтерпретації квантової механіки.

Рівень 4: кінцевий ансамбль[]

Включає всі всесвіти, що реалізують ті чи інші математичні структури.

У філософії та логіці[]

Модальний реалізм[]

Можливі світи — один із засобів інтерпретації ймовірності, гіпотетичних суджень тощо. У зв'язку з цим, низка філософів, зокрема Девід Льюїс, стверджують, що будь-який можливий світ реалізується, оскільки можливість і дійсність — дві додаткові властивості одного й того ж світу. Відповідно, що є можливістю, а що дійсністю, залежить від світу, в якому знаходиться спостерігач (ця концепція називається «модальним реалізмом»)[3].

У релігійних традиціях[]

Індуїзм[]

Концепція множинних світів неодноразово згадується в індуїстських Пуранах, зокрема в Бхаґавата-Пурані:

Ти існуєш на початку, в середині і в кінці всього, від самої

маленької частинки космічного прояви — атома — до гігантських всесвітів і всієї матеріальної енергії. Тим не менш, Ти вічний, не маючи початку, кінця або середини. Ти сприймаєш, щоб існувати в трьох цих фазах, і таким чином Ти є незмінним. Коли цей космічний прояв не існує, Ти існуєш, як початкова потенція …

Є незліченні всесвіти за межами цього, і попри те, що вони нескінченно великі, вони обертаються в Тобі, подібно до атомів. (Бхаґавата-Пурана 6.16.36-37)[4]

Література[]

  • Адамс Ф. Наш живой Мультиверс. Книга бытия в 0+7 главах. — Ижевск : РХД, 2006. — 316 с.
  • Грин Б. Скрытая реальность: Параллельные миры и глубинные законы космоса. — Москва : URSS, 2013. — 400 с.
  • Каку М. Параллельные миры. Об устройстве мироздания, высших измерениях и будущем Космоса. — Москва : София, 2008. — 414 с.


Примітки[]


Джерела[]Advertisement