ЕНЦИКЛОПЕДІЯ АСТРОНОМІЇ
Advertisement
Включає CC-BY-SA матеріали з Вікіпедії: стаття Нахил осі обертання (автори)


AxialTiltObliquity

Ілюстрація нахилу земної осі.

Planet axis comparison

Застосування правила свердла для визначення позитивного полюса планети.
Якщо пальці правої руки зігнуті в напрямку обертання, то великий палець вкаже позитивний полюс (виділено червоною лінією). Тоді нахил осі буде визначений як кут між напрямком цього полюса і перпендикуляром до площини орбіти. Для Землі, Урана і Венери ці кути складуть близько 23°, 97° і 177° відповідно.

Нахил осі обертання (нахил осі, кут обертання) — кут відхилення осі обертання астрономічного об'єкту від перпендикуляру щодо площини його орбіти. Або кут між площиною екватора небесного тіла та екліптикою.

Є важливою характеристикою астрономічних тіл. Так для планет нахил осі визначає наявність чи відсутність сезонних змін (пір року), при обертанні навколо материнської зорі. Кут нахилу осі Землі становить 23.44°, Марсу — 25.19°, завдяки цьому на обидвох планетах є чітко відмінні пори року.

Планети мають різні кути осьового нахилу, тобто, вони лежать під певним кутом до площини екватора материнської зірки. Саме тому, кількість світла одержуваного тією чи іншою півкулею змінюється протягом року; оскільки північна півкуля планети більше освітлюється, аніж ніж південна півкуля, або ж навпаки. Як наслідок, на більшості планеті відбувається зміна сезонів, тобто, зміна клімату протягом року. Час, коли одна з півкуль найбільше обернена до Сонця, називається сонцестоянням. Протягом одного обертання орбітою (одного витка планети по своїй орбіті) трапляється два сонцестояння; коли кожна з півкуль перебуває в літньому сонцестоянні і день там найдовший, тоді як інша півкуля перебуває в зимовому сонцестоянні, з його надзвичайно коротким днем. Внаслідок такого розташування, півкулі отримують різну кількість світла і тепла, що слугує причиною щорічних змін погодних умов на планеті.

Осьовий нахил Юпітера надзвичайно низький, і сезонні зміни там мінімальні, тоді, як Уран, навпаки, має осьовий нахил настільки високий, що практично «обертається навколо Сонця на боці», і під час сонцестоянь одна з його півкуль або постійно перебуває під Сонячним світлом, або постійно знаходиться в темряві [11]. Що стосується екзопланет, то їх осьові нахили невідомі напевно, проте більшість «гарячих Юпітерів», в теорії, мають надзвичайно низький нахил, що є результатом близькості до самої зірки.

Земля[]

Кут нахилу осі обертання нашої планети становить 23.44° або 23° 26′ 21.4119". Сама вісь обертання при цьому зазнає прецесії із циклом у 25 780 років, окреслюючи конус навколо перпендикуляра щодо площини обертання (екліптики). При цьому прецесія не змінює кут нахилу. Значно більше на величину кута нахилу впливає нутація, через яку нахил осі обертання Землі із циклом у 18.6 років змінюється в межах 18.42".

Наявність кута нахилу у 23.44° призводить до того що Сонце "зависає" в зеніті почергово по пів року, то над Північною, то над Південною півкулями, в обидва дні сонцестоянь досягаючи паралелі 23.44° , призводячи до пір року. Влітку це відбувається приблизно 21 червня у Північній півкулі, сама паралель носить назву тропік Рака. Зимою21 грудня у Південній півкулі, відповідна паралель називається тропік Козерога.

Сонячна система[]

Кут нахилу осі об'єктів
Сонячної системи
Назва Кут в
градусах
Кут в
радіанах
Sun symbol Сонце 7.25 0.1265
Mercury symbol Меркурій 0.0352 0.000614
Venus symbol Венера 177.4 3.096
Earth symbol
Земля 23.44 0.4091
Moon symbol crescent Місяць* 6.688 0.1167
Mars symbol Марс 25.19 0.4396
Ceres symbol Церера ~4 ~0.07
Pallas symbol Паллада ~60 ~1
Jupiter symbol Юпітер 3.13 0.0546
Saturn symbol Сатурн 26.73 0.4665
Uranus symbol Уран 97.77 1.7064
Neptune symbol Нептун 28.32 0.4943
Pluto symbol Плутон 119.61 2.0876
Advertisement